Jakie konkretnie prawa przysługują jakiemukolwiek choremu w Polsce?

Przestrzeganie praw pacjenta dotyczy wszystkich osób, które z powodu swojego zawodu posiadają z nim jakikolwiek kontakt. Tyczy się to zarówno dyrekcji m.in. przychodni, lekarzy czy też chociażby m.

in. pielęgniarki.
W praktyce każdy pacjent ma swoje uprawnienia, które są ustalone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finansowanych ze środków powszechnych czy świadczeniach zdrowotnych. Są one także podane w ustawie o Prawach Pacjenta, a również w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej czy też przez Rzecznika Pacjenta. W ramach tych przepisów pacjent ma prawo do stosownych usług zdrowotnych, które będą odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej. Ma więc prawo do wykorzystywania kompetentnej i opierającej się na zdrowotnych kryteriach opieki medycznej i listy osób oczekujących, naturalnie wyłącznie w sytuacji ograniczonej dostępności do tego typu usług. Ponadto każdy pacjent posiada prawo do drugiej opinii medycznej. Do najważniejszych praw wlicza się również prawo do bezzwłocznego udzielenia świadczeń zdrowotnych w okoliczności pojawienia się zagrożenia dla życia lub zdrowia.
pacjent

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
W przypadku wystąpienia wątpliwości, pacjent ma prawo życzyć sobie, aby jego lekarz zasięgnął porady odmiennego lekarza, albo nawet zwołał konsylium lekarzy, natomiast pielęgniarka albo położna zaczerpnęła porady innej pielęgniarki lub położnej. Zarówno żądanie, jak i możliwą odmowę trzeba odnotować w dokumentacji medycznej. Naturalnie pacjent posiada poza tym prawo (prawo karne Michał Słota) do zapoznawania się ze swą dokumentacją medyczną.

Ma także prawo do zapoznania się z typem i zakresem usług medycznych, które się go tyczą. Wszystkie informacje powinny być przekazywane w prostej formie, która będzie dla niego całkowicie zrozumiała.