Dlaczego trzeba zdecydować się na psychoterapię? Co nam to może dać? Czy to na pewno jest pomocne?

Psychoterapia ułatwia przemyśleć fałszywe struktury poznawcze, które ograniczają człowieka. Pomaga pokonać opory, destrukcyjne, mimowolne sposoby reagowania. Uczy pokonywania lęku i wykorzystania nowych, niewykorzystywanych szans poradzenia sobie w różnych sytuacjach. Jest to proces prowadzący do zmiany, która jest potrzebna do pokazania objawów.

Psychoterapia
Przemianie, w zależności od problemu wspomnianego przez pacjenta, ulegają nie do końca postawy czy przekonania, nieadekwatne wartościowanie zdarzeń, wzorce reakcji emocjonalnych i komunikowania interpersonalnego, stare nawyki i wzorce zachowania. Często okazuje sięmoże się okazać, że pokazywane problemy to tak naprawdę „wierzchołek góry lodowej”, które mają swoje źródło głęboko w podświadomości, są dalekim echem niełatwego dzieciństwa, braku więzi emocjonalnej ze strony bliskich osób, braku miłości i akceptacji.

Chory razem z psychoterapeutą w czasie wspólnych spotkań próbują zmierzyć się z wciąż bolesnymi sprawami z dawnych czasów, złagodzić poczucie winy, krzywdy, wzmocnić to, co jest sednem siły. zazwyczaj dopiero podczas terapii pacjenci uczą się nazywać i wyrażać emocje, pozwalają sobie na złość, smutek, radość. znajdują własną siłę i poczucie wpływania na rzeczywistość .Znajdują akceptację, poczucie własnej wartości, konieczność sensu i spełnienia. Odzyskują spokój i rozpoczynają w pełni cieszyć się życiem.

Każda psychoterapia, jak psychoterapia w Katowicach jest doświadczeniem związanym z emocjami. Nie jest to umysłowy dyskurs dwóch wykształconych osób, ale silne przeżycie i tak naprawdę dzięki temu znane jest osiągniecie pożądanej zmiany. Istotne czynniki działające w procesie psychoterapii, to pozytywna i dająca wsparcie relacja z psychoterapeutą, doświadczanie nadziei, ulgi i spadku napięcia, odreagowywanie, zaufanie do terapeuty i poczucie bezpieczeństwa, otrzymywanie wiadomości zwrotnych, wybrane doświadczenia związane z emocjami.

W relacji z specjalista, pacjent ma okazję doświadczyć zrozumienia i empatii. Jest doskonale wysłuchany, nie jest poddany ocenie, może doświadczać uczucia zamiast je ukrywać, może zastanawiać się nad nimi, szukać ich sensu i tłumaczenia. Terapeuta nie krytykuje i nie skreśla pacjenta, jest wyczulony na jego problemy, wyraża swoje emocje i pozwala pacjentowi na wolność i autonomię. Tego rodzaju psychoterapia psychoterapia poznań poradnia praxis jest ciekawym doświadczeniem w zakresie relacji drugim człowiekiem.