Jak skutecznie walczyć ze stresem?

Problemy ze snem jest to bardzo szeroka grupa, obejmująca w zasadzie wszelkie negatywne symptomy w związkku ze snem. Z jednej strony męcząca jest bezsenność, czyli nierzadko zupełna niemożność zaśnięcia; z drugiej strony zbyt długie spanie również jest groźne. Przykładem problemu ze snem jest również narkolepsja, odznaczająca się nagłymi napadami nrkolepsji i zasypianiem w nieoczekiwanych momentach i miejscach. Jednym z bardziej niebezpiecznych zaburzeń snu jest somnambulizm, czyli lunatykowanie. Jest to spacerowaniem podczas snu i jest o tyle groźne, że taka osoba może skądś spaść doznać obrażeń.

terapia dla par

Autor: Simson Petrol
Źródło: http://www.flickr.com
Psychoterapia par, jak sama nazwa wskazuje, skierowana jest do pary ludzi. W przeważającej liczbie są to pary małżeńskie lub partnerskie. Ma się wtedy do czynienia z tak zwaną terapią małżeńską. Psychoterapia par to nie tylko, jak ktoś mógłby pomyśleć, terapia terapia manualna lublin skierowana do ludzi w związku. Aspektem, który tu decyduje, nie jest stopień zażyłości pomiędzy danymi osobami, a raczej chęć podjęcia terapii. Celem nadrzędnym psychoterapii par jest badanie stosunków łączących dwojga ludzi wraz z usiłowaniem naprawienia ewentualnych konfliktów. Na terapię tą może się więc udać także para przyjaciół czy krewnych, o ile tylko czują taką potrzebę. Terapia małżeńska charakteryzuje się tym, że koncentruje się na właściwych dla małżeństw problemach, do jakich należą przykładowo problemy na tle seksualnym, różnego rodzaju konflikty czy rutyna (inne informacje).

depresja

Autor: Holly Lay
Źródło: http://www.flickr.com

Żyjemy pod ogromną presją. W pracy bez przerwy jesteśmy strofowani przez zwierzchnika. Wyczuwamy też nad sobą złowrogi oddech konkurencji. W życiu codziennym problemów dostarczają nam dzieci. Ciągle czujemy się sfrustrowani. Taki styl życia często prowadzi do poważnych chorób psychicznych, choć nikt nie potrafi się do tego przyznać. Musi się zdarzyć coś bardzo poważnego, abyśmy z własnej woli zahaczyli o gabinet psychoterapii Wrocław.

Generalnie zwalczanie depresji występuje w dwóch rodzajach. W przypadkach zaawansowanych i teudnych potrzebna jest pomoc psychiatry w postaci leczenia farmakologicznego. W stadiach wcześniejszych jednak nierzadko wystarczająca jest psychoterapia. Polega ona w dużej mierze na regularnym kontakcie pacjenta ze specjalistą. Może mieć charakter krótko- lub długoterminowy, w zależności od zapotrzebowania i typu problemu. Wyszukując w Internecie „psychoterapeuta Kraków” można uzyskać informacje również na temat zwalczania depresji poprzez psychoterapię – więcej informacji.