Leczenie z różnych chorób za pomocą światła

Światło jest bardzo ważnym elementem ludzkiego życia. Faktem jest, że w zasadzie bez tego czynnika nie ma życia. Niewątpliwie faktem jest, że ludzie żyjący w strefach, które w dużej mierze pozbawione są światła pochodzącego ze Słońca w ciągu roku, mają znacznie większe zagrożenie zachorowaniem przykładowo na depresję. Z tego powodu dostęp do naturalnego światła i ciepła słonecznego jest tak ważny. Przykładowo w Polsce, która leży w strefie klimatu umiarkowanego, bywa tak, że rocznie występuje bardzo wiele dni gdy słońce jest niewidoczne.

lampa

Autor: Swadilfari
Źródło: http://www.flickr.com
Skutkuje to znacznym spadkiem nastroju, a nawet depresją. Jest to tak zwana depresja sezonowa lub zimowa, biorąca się właśnie z niedostatku ciepła i promieni słonecznych. Objawia się w pierwszej kolejności przestawionym trybem dnia i nocy, co wywołuje zakłócenia w zegarze biologicznym i obniżenie samopoczucia i zdrowia. Osoba chora na tę odmianę depresji czuje zniechęcenie do codziennych obowiązków i do świata. Jest jednak na to sposób, o którym była mowa już w starożytności.

Leczenie za pomocą światła w walce z depresją

Na dzień dzisiejszy oferowane są metody walki z różnymi chorobami za pomocą światła.oferta terapia manualna wrocław terapia manualna wrocławWykorzystywane jest ono również w rehabilitacji, na przykład do nagrzewania częściowo porażonych części ciała. Światło ma również duże zasługi w walce z wspomnianą depresją sezonową. Jako że wiąże się on z niedostatkiem promieni słonecznych, wymyślono specjalne urządzenie – jest to lampa antydepresyjna (poznaj więcej na ilumina.pl). Urządzenie to emituje bardzo silne światło podobne do światła słonecznego. Dana osoba ma za zadanie spędzać przed lampą codziennie tyle czasu, ile zaleci lekarz.

fototerapia

Pozytywne skutki stosowania

Nadal szczególnie w Polsce wiele osób nie daje wiary w skuteczność tak zwanej fototerapii. W rzeczywistości jej korzystne wpływy na zdrowie i kondycję człowieka zostały udowodnione przez specjalistów. Realizowanie przepisanych przez specjalistę Zabiegów z lampą antydepresyjną umożliwia zrelaksowanie się i odstresowania, a z czasem również na wyregulowanie trybu dnia. Udowodniono również, że tego rodzaju terapia jest niezwykle pomocna dla ludzi, którzy cierpią z powodu nagminnych zmian stref czasowych podczas podróży samolotem.